Projekti

OP-ULJP_ESF-logo-lenta-i-napis

KORAK NAPRIJED – povećanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Naziv projekta: KORAK NAPRIJED – povećanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju

Nositelj projekta: Socijalna zadruga „PRUŽIMO RUKE“

Partneri u projektu:

1. Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje – BURZA

  1. Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko – bilogorske županije

Ukupna vrijednost projekta: 472.585,00 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 100% vrijednosti projekta.

Osnovni cilj je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Inovativnim pristupom doprinijeti povećanju zapošljivosti ranjivih skupina na tržištu rada na području Bjelovarsko – bilogorske županije.

Ciljane skupine Poziva: Ranjive skupine: Dugotrajno nezaposlene osobe – mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci; Žene; Mladi – od 15 do 29 godina; Nezaposleni hrvatski branitelji; Djeca dragovoljaca Domovinskog rata; Članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata; Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida; Osobe s invaliditetom; Osobe od 50 godina i starije; Zaposlenici institucija članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje; Predstavnici članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Projektne aktivnosti: Planirano je u razdoblju od 24 mjeseci osposobiti 36 osoba – 16 osoba za poljoprivredna zanimanja (cvjećar, voćar, povrtlar); 14 osoba za poznavanje znakovnog jezika i 6 osoba za informatičku pismenost; osim stručnih edukacija i osposobljavanja svi sudionici će proći osnovne motivacijske i komunikacijske radionice, te radionicu o društvenom poduzetništvu, a oni koji se odluče na samozapošljavanje proći će i radionicu poslovnog planiranja. Navedene aktivnosti iz ovog projekta potiču i ostale članove LPZ-a uključene u provedbu na suradnju, partnerstvo, koordinaciju, strateško promišljanje i postupanje, osvještavanje regionalnih/lokalnih potreba, te ukazuju na važnost postojanja LPZ-a, a istovremeno daju svoj doprinos planiranim rezultatima.

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (26.03.2019.-26.03.2021.)

– kontakt mail: pruzimo.ruke@gmail.com  ili mihaela@pruzimoruke.hr

– kontakt osoba za više informacija: Mihaela Boltižar, koordinator/administrator projekta

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Socijalne zadruga „PRUŽIMO RUKE“ ; www.strukturnifondovi.hr